شرايط بيمه نامه آتش سوزي عمومي - مسکوني

بيمه گذار محترم، بيمه نامه بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط شما در فرم پيشنهاد بيمه صادر مي گردد.


لذا با توجه به توضيحات زير در ثبت آن دقت لازم مبذول فرمائيد.

  • شروع بيمه نامه از ساعت 24 (12 شب) روزي خواهد بود که تاريخ آن توسط شما ثبت مي گردد.

  • کد رهگيري که در پايان عمليات پرداخت به شما داده مي شود را تا پايان اعتبار بيمه نامه نگه داري کنيد.


اطلاعات بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار

/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
آیا مایل هستید علاوه بر ساختمان ، اثاثیه و لوازم منزل مسکونی مورد نظر تحت پوشش بیمه قرار گیرد؟
اطلاعات بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
پوشش لوازم و اثاثیه منزل
دریافت کد رهگیری

کد رهگیری شما جهت تکمیل فرآیند صدور می باشد.


لطفا از کد رهگیری خود جهت تکمیل فرآیند صدور و پیگیری های آتی استفاده نمایید.

جزئیات بیمه نامه

جهت پرداخت اینترنتی بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.